Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσκεψη των μαθητών της Στ’ τάξης στο εργοστάσιο της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μηλάκι. Μετά το Α’ δίωρο του προγράμματος  οι μαθητές με τις δασκάλες τους και το διευθυντή του σχολείου μεταβήκαμε στο εργοστάσιο με λεωφορείο που μας παρασχέθηκε δωρεάν για το σκοπό αυτό από την ίδια την επιχείρηση.

Οι μαθητές μελετούν ενημερωτικό φυλλάδιο για την ιστορία και τη λειτουργία του εργοστασίου

Εκεί στην αίθουσα ενημέρωσης ο διευθυντής τοπικής ανάπτυξης και ο διευθυντής προσωπικού του εργοστασίου, αφού καταρχάς μας επισήμαναν ορισμένους βασικούς κανόνες για την ασφαλή παρουσία μας στους χώρους του εργοστασίου, στη συνέχεια παρουσίασαν την ιστορία της εταιρείας και του συγκεκριμένου εργοστασίου στην περιοχή μας, τον τρόπο λειτουργίας αυτού καθώς και τα στάδια  παραγωγής του τσιμέντου, από την αρχική φάση της εξόρυξης της πρώτης ύλης (ασβεστόλιθος και σχιστόλιθος) έως το τελικό στάδιο της διανομής του προϊόντος.

Το παρακάτω βίντεο προβλήθηκε στους μαθητές κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης.

Διάλειμμα κατά την ώρα της ενημέρωσης

Μαθήτρια δοκιμάζει τις ιδιότητες υδατοδιαπερατού υλικού

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις πρώτες ύλες και τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του τσιμέντου καθώς και με δείγματα εφαρμογών αυτού. Επίσης διατύπωσαν ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του και τα οικονομικά δεδομένα αυτής.

Παρατηρώντας τις πρώτες ύλες και τα υλικά της διαδικασίας παραγωγής

Πρώτες ύλες και υλικά πρόσμιξης του τσιμέντου

 Στη συνέχεια μετέβησαν στην αίθουσα ελέγχου του εργοστασίου, όπου οι υπεύθυνοι εργαζόμενοι εξήγησαν στους μαθητές τον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας του εργοστασίου μέσα από τις οθόνες και τα καταγραφικά συστήματα του πίνακα ελέγχου. Όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση, μαθητές και εκπαιδευτικοί επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και κινηθήκαμε κατά μήκος της γραμμής παραγωγής του εργοστασίου, ενώ ο διευθυντής τοπικής ανάπτυξης κ. Παπαευσταθίου Νικόλαος μας ενημέρωνε για τις εγκαταστάσεις και τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επίσκεψή μας εκεί, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για μια επαναληπτική επίσκεψη την άνοιξη στο λατομείο σχιστόλιθου της εταιρείας  στην περιοχή του Κατακαλού, προκειμένου να δουν οι μαθητές τα έργα ανάπλασης της περιοχής εξόρυξης.

Ενημέρωση για τα στάδια παραγωγής του τσιμέντου

Ενημέρωση για τη λειτουργία του εργοστασίου

Εκ μέρους της διεύθυνσης του σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Στ’ τάξης ευχαριστούμε το προσωπικό του εργοστασίου που πρόθυμα δέχθηκε τους μαθητές και απάντησε στις ερωτήσεις τους, ιδιαιτέρως δε τον κ. Παπαευσταθίου για την οργάνωση της επίσκεψης αυτής και την άριστη και καλά οργανωμένη ενημέρωση και ξενάγηση, η οποία ευχαρίστησε και ενθουσίασε τους μαθητές που αποχώρησαν με θετικές εντυπώσεις.

Η επίσκεψη αυτή για εμάς σηματοδοτεί ένα σχολείο με ποικίλες πρωτοβουλίες και συμμετοχικές μαθησιακές δραστηριότητες που  αντλεί πληροφορίες και γνώσεις από τον κόσμο της εργασίας και των κοινωνικών δραστηριοτήτων της τοπικής κοινότητας, βοηθώντας έτσι τους μαθητές του να αποκτήσουν επίγνωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών πολιτικών και ηθικών συνεπειών των πράξεων όλων μας.

Στην αίθουσα ελέγχου του εργοστασίου

Στην αίθουσα ελέγχου του εργοστασίου