Ενημέρωση για το πλαίσιο πραγματοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 201/1998  (ΦΕΚ 161 Α΄, Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων) παρέχεται στις σχολικές μονάδες η δυνατότητα πραγματοποίησης διδακτικών επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (μουσεία, θέατρα, χώροι εκθέσεων, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.λπ.). Οι διδακτικές επισκέψεις έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών και μπορούν και να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό, ο οποίος υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο.

Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων τηρούνται στο ακέραιο οι προβλεπόμενες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επίσκεψης είναι η συμμετοχή των 3/4 των μαθητών κάθε τάξης (όχι τμήματος).

Εφόσον απαιτείται συγκοινωνιακό μέσο για τη μετάβαση στο χώρο των επισκέψεων, επιλέγουμε την πλέον συμφέρουσα οικονομικά πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εξυπηρέτησης και συνεργασίας του μεταφορέα σε προηγούμενες επισκέψεις μας. Κάθε λεωφορείο πριν την αναχώρηση για το χώρο της διδακτικής επίσκεψης ελέγχεται στο αστυνομικό τμήμα Αλιβερίου για την καταλληλότητα του οχήματος και του οδηγού. Οι μαθητές καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής παραμένουν προσδεδεμένοι  στα καθίσματά τους με τις ζώνες ασφαλείας, επιτηρούμενοι από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Η συγκέντρωση των μαθητών γίνεται στον καθορισμένο χρόνο στο προαύλιο του σχολείου. Είναι σημαντική η έγκαιρη προσέλευση, ώστε να μην εκτρέπεται εξαρχής ο προγραμματισμός της διδακτικής επίσκεψης, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά θεάματα με καθορισμένη και ανελαστική ώρα έναρξης (π.χ. θεατρικές παραστάσεις).

Αν την ημέρα της επίσκεψης κάποιος μαθητής είναι ασθενής και δεν θα συμμετάσχει, παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνήσουν πριν την ώρα της αναχώρησης με το σχολείο και να ενημερώσουν για την απουσία του, ώστε να μην καθυστερήσει η αναχώρηση των υπολοίπων και εκτραπεί ο χρονικός προγραμματισμός. Επίσης, αν η απουσία μαθητή που έχει δηλώσει συμμετοχή στην εκδρομή είναι γνωστή στους γονείς του από την προηγούμενη ημέρα, παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και να την αναφέρουν εγκαίρως, ώστε να μην καθυστερεί η αναχώρηση κατά την ημέρα της επίσκεψης. Για τους μαθητές που δε συμμετέχουν στη διδακτική επίσκεψη και έχουν προκαταβάλλει το κόστος της μεταφοράς ή του εισιτηρίου, αυτό θα τους επιστρέφεται την επόμενη ημέρα της επίσκεψης.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν τους μαθητές από τους γονείς τους στην πόρτα του σχολείου και κατά την επιστροφή τους παραδίδουν σε αυτούς στο ίδιο σημείο, αφού πρώτα γίνει καταμέτρηση αυτών εντός του χώρου της αυλής. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε μην παίρνετε τα παιδιά σας αμέσως μόλις κατέβουν από το λεωφορείο, αλλά περιμένετε να εισέλθουν στην αυλή, ώστε να καταμετρηθούν και να ελεγχθεί το λεωφορείο για τυχόν αντικείμενα που έχουν ξεχάσει οι μαθητές.

Ανάλογα με το χώρο της επίσκεψης και εφόσον κρίνουν οι γονείς τους, οι μαθητές μπορούν να φέρουν μαζί τους φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα, υπό την προϋπόθεση πως θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη και την ορθή χρήση τους.

Σε κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη ο αρχηγός της εκδρομής φέρει μαζί του ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών με τα τηλέφωνα που έχετε γνωστοποιήσει στο σχολείο, οπότε ακόμα και στην περίπτωση που θα προκύψει οποιοδήποτε θέμα, θα επικοινωνήσουν μαζί σας οι συνοδοί εκπαιδευτικοί. Αν από την πλευρά των γονέων υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα που πρέπει να αναφερθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο (από 08.00 – 16.00) και να το αναφέρετε. Στη συνέχεια το σχολείο θα επικοινωνήσει με τον αρχηγό της εκδρομής για τη διευθέτησή του.

Το σχολείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών του και για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι διδακτικές αυτές επισκέψεις. Στην προσπάθειά μας αυτή καλούμε τους γονείς των μαθητών μας ως συμμέτοχους στην ενστάλαξη κουλτούρας ασφάλειας, κοσμιότητας και πειθάρχησης των μαθητών στις υποδείξεις των συνοδών εκπαιδευτικών.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου