Δίκτυο για την πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά.
.
Η δημιουργία του Δικτύου οφείλεται στην κοινή διαπίστωση φορέων που ασχολούνται με το παιδί και την οικογένεια, ότι χρειάζεται εκτεταμένη συνεργασία και συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη και καταπολέμηση της χρήσης της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά.


Δεκάλογος κατά της σωματικής τιμωρίας στα παιδία.


 


Η εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας για παιδιά: ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με γονείς


Δημιουργώντας ένα ασφαλές και φιλόξενο σχολείο.