Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

3614a 1

Η πρώτη επαφή  του παιδιού (που τώρα φοιτά στο Νηπιαγωγείο)  με το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός, τόσο για το ίδιο όσο και για τους γονείς του και πολύ συχνά οι

 » περισσότερα