Το Κινητό Παιδικό Μουσείο Exploration στο σχολείο μας…

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα «STEAM και η Γη Γυρίζει» του θεματικού κύκλου «Δημιουργώ – καινοτομώ, Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία» από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, οργανώσαμε μία επίσκεψη του κινητού παιδικού μουσείου exploration στο σχολείο μας. Τα παιδιά της κάθε τάξης ξεχωριστά, είχαν την ευκαιρία και τη χαρά μέσα από βιωματικές και

 » περισσότερα