Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ηρακλείου

Η κυκλοφοριακή αγωγή είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σύστημα κυκλοφορίας. Μια διαπαιδαγώγηση που θα βοηθήσει τα παιδιά, να αναπτύξουν τις σωστές συμπεριφορές, προκειμένου να κινηθούν με ασφάλεια στο παραπάνω σύστημα.

 • Σκοπός κυκλοφοριακής αγωγής
 1. Σεβασμός και εκπαίδευση στους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής
 2. Ενίσχυση και ανάληψη προσωπικής ευθύνης
 3. Υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών της κυκλοφοριακής αγωγής και κατανόηση των αρνητικών συνεπειών αυτής
 4. Αναγνώριση της αναγκαιότητας των νόμων και κανόνων κυκλοφορίας
 5. Ενεργητική εμπλοκή του/της μαθητή/τριας να συμμετέχει στο μέλλον στους σωστούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας
 6. Αυτοεξυπηρέτηση και αυτονομία του/της μαθητή/τριας στις μετακινήσεις
Η επίσκεψη του Ε2 στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής ήταν μια πολύ ευχάριστη βιωματική προσέγγιση των παρακάτω εννοιών:
 • μαθαίνω να κυκλοφορώ σωστά ως πεζός
 • μαθαίνω να κυκλοφορώ σωστά ως ποδηλάτης
 • βιώνω τις συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
 • βιώνω τις αρνητικές επιπτώσεις της μη χρήσης της ζώνης ασφαλείας
Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής κύριο Κουρουπάκη Νίκο για την ξενάγηση στο πάρκο και για τις εμπειρίες που μας χάρισε.