Λειτουργία πλατφόρμας Εdupass.gov.gr

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία αντικαθιστά τη μέχρι τώρα πλατφόρμα self-testing.gov.gr.
Με βάση τα νέα δεδομένα οι γονείς των μαθητών/τριών χρειάζεται να δηλώνουν υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) του/των παιδιού/ών τους κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στην καινούργια πλατφόρμα. Οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή προσκομίζοντας τη σχολική κάρτα που θα έχει εκδοθεί από την πλατφόρμα edupass.gov.gr. Όσοι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης, μπορούν να στείλουν το αρχείο ηλεκτρονικά στο σχολείο για να το εκτυπώσουμε ή να συμπληρώσουν χειρόγραφη δήλωση.
Οι γονείς των μαθητών/τριών που έχουν νοσήσει μπορούν από απόψε να συμπληρώσουν τη σχολική κάρτα. Η δήλωση για αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μία φορά μόνο.
Οι μαθητές/τριες των οποίων το αποτέλεσμα δε θα έχει ανεβεί στην πλατφόρμα, δε θα γίνονται δεκτοί/ές στο σχολείο.
Οι γονείς που πρόκειται να επισκεφθούν το σχολείο για εκπαιδευτικούς λόγους χρειάζεται να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, διαφορετικά δεν μπορούν να εισέλθουν στον χώρο του σχολείου.
Ακολουθεί λεπτομερής παρουσίαση της διαδικασίας :