Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Αρμοδιότητα Ονομαπετώνυμο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παλιατσός Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σκεπάρνης Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σούρδη Βάσω
ΤΑΜΙΑΣ Δροσατάκη Ευανθία
ΜΕΛΟΣ Λασιθιωτάκη Ευαγγελία
ΜΕΛΟΣ Μαστροκυριακάκης Ευάγγελος
ΜΕΛΟΣ Χριστοδούλου Νικόλαος