Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

 

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά γεύματα» για το έτος 2021-2022. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του εν λόγω προγράμματος θα γνωστοποιηθεί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου.

Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών/τριών, στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

Μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 χρειάζεται οι γονείς των μαθητών/τριών να συμπληρώσουν και να στείλουν στη σχολική μονάδα την υπεύθυνη δήλωση που θα δοθεί στα παιδιά. Στο έντυπο αυτό οι γονείς μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους αλλά και τις τυχόν αλλεργίες τους.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε την υπεύθυνη δήλωση, καθώς και το πρόγραμμα διατροφής :

Ενημερωτικό Σημείωμα για τα Σχολικά Γεύματα

Πρόγραμμα Διατροφής