Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 2021 – 2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
07.00-07.15 Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07.15-08.00 45′ Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08.00-08.15 15′ Υποδοχή μαθητών
08.15-09.40 85′ 1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45′ – 2η διδακτική ώρα 40′)
09.40-10.00 20′ Διάλειμμα
10.00-11.30 90′ 2η διδακτική περίοδος (3η διδακτική ώρα 45΄ – 4η διδακτική ώρα 45΄)
11.30-11.45 15′ Διάλειμμα
11.45-12.25 40′ 5η διδακτική ώρα
12.25-12.35 10′ Διάλειμμα
12.35-13.15 40′ 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13.15-13.20 5′ Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13.20-14.00 40′ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Σίτιση – Χαλάρωση

14.00-14.15 15′ Διάλειμμα
14.15-15.00 45′ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη – Προετοιμασία

15.00-15.15 15′ Διάλειμμα
15.15-16.00 45′ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

 

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα εξαθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία:

 

Αφήστε μια απάντηση