Χρήσιμα Έντυπα

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Αίτηση για εγγραφή στο Ολοήμερο

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για τη Β΄ Ξένη Γλώσσα

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Π.Σ.Δ

Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης

Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης Στοιχείων

Σχολική Κάρτα COVID 19

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για φωτογράφιση μαθητών στις δράσεις του σχολείου ή ανάρτηση φωτό – βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα

Δήλωση EDUPASS – Σχολική κάρτα