Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Πέμπτη 08/02/2024

Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ότι, λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε επιμορφωτική ημερίδα από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα και το σχολείο δε θα λειτουργήσει, διότι οι εκπαιδευτικοί θα εργαστούν ως επιμορφφούμενοι.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή.Λήψη αρχείου