Επιμορφωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών Δ’ Τάξης 23/11/2023

Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες, των μαθητών/τριών της Δ’ τάξης, ότι οι εκπαιδευτικοί (ειδικότητας ΠΕ70 – Δασκάλων) της Δ’ τάξης, λόγω συμμετοχής τους σε επιμορφωτική ημερίδα από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης και παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου μας, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023, δε θα παρίστανται στο σχολείο μας.

Συνεπώς τη συγκεκριμένη ημέρα δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα της Δ’ τάξης.Λήψη αρχείου

Ευχαριστήριο μήνυμα για χορηγία

STEM Robotics allΕυχαριστήριο μήνυμα

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γεώργιο Καπλαντζή για την ευγενική χορηγία, καινούργιας, κεντρικής μονάδας υπολογιστή, που θα συμβάλλει στην έτι περαιτέρω αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής της σχολικής μας μονάδας.Λήψη αρχείου