Επίδοση ελέγχων προόδου Γ’ τριμήνου και των τίτλων προόδου και σπουδών

Σας ενημερώνουμε πως η μέρα επίδοσης των ελέγχων προόδου Γ’ τριμήνου καθώς και των τίτλων προόδου και σπουδών για το σχολικό έτος 2020 -2021 είναι η Παρασκευή 25/6/2021.

Όλα τα έγγραφα θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων, στην αίθουσα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα και με γνώμονα τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για την απαγόρευση εισόδου τρίτων στο χώρο του σχολείου και την αποφυγή συνωστισμού στους δημόσιους χώρους. Γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλούμε να τηρείτε τις αποστάσεις και να φοράτε απαραιτήτως μάσκα κατά την είσοδό σας στους χώρους του σχολείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: την ημέρα εκείνη ΔΕΝ θα γίνουν μαθήματα και για όλους τους παραπάνω λόγους, οι γονείς/κηδεμόνες ΔΕΝ θα πρέπει να έχουν μαζί τους μαθητές.

Έτσι:

  • Από 8:00 έως 8:30 αυστηρά, θα γίνει η επίδοση των εγγράφων για τις Α’, Γ’ και Ε’ τάξεις.
  • Από 8:30 ως και 9:00 αυστηρά, θα γίνει η επίδοση των εγγράφων για τις Β’, Δ’ και Στ’ τάξεις.

Τα παραπάνω ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για την επίδοση των εγγράφων και δεν θα γίνεται καμιά ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Γι’ αυτό το λόγο θα παρακαλούσαμε τόσο για την έγκαιρη προσέλευσή σας όσο και για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών και του χρονοδιαγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος γονέας/κηδεμόνας δεν δύναται να προσέλθει τις παραπάνω ώρες, μπορεί να το κάνει ως την Τετάρτη 30/6 από 08:00 ως 13:00, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Όποιοι γονείς/κηδεμόνες χρειάζονται γονική άδεια για την ημέρα αυτή, καλό θα είναι να έχουν στείλει ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου από την προηγούμενη, αναφέροντας την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους καθώς και το ονοματεπώνυμο του μαθητή για τον οποίο θα προσέλθουν, για να είναι έτοιμη για παραλαβή.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων