Διακοπή μαθημάτων την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 λόγω έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ. Δ.νση: Σταδίου 60
Ταχ. Κώδικας:10564
Πληροφορίες: Παναγιώτα Νοδάρα
Tηλέφωνο :2132101305
Fax:2132101331
e-mail:dpaidna@patt.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη διακοπή μαθημάτων την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, όλων των σχολείων Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής, εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και μετακίνησης των μαθητών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Απόφαση Περιφέρειας Αττικής