Κριτικός Γραμματισμός και Λογοτεχνία

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα νέο άρθρο της δασκάλας ειδικής αγωγής του σχολείου μας κ. Ειρήνης Νίτη. Είναι ένα άρθρο για το πόσο σημαντική είναι η ενασχόληση των μαθητών με τα λογοτεχνικά κείμενα. Μπορεί να τους οδηγήσει  στην ενεργητική συμμετοχή τους στη διαδικασία της γνώσης, ως αναγνωστών και ερμηνευτών.

Κριτικός Γραμματισμός και Λογοτεχνία