Η σημασία των ορίων της ελευθερίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα άρθρο της δασκάλας ειδικής αγωγής του σχολείου μας κ. Ειρήνης Νίτη με τίτλο

Η σημασία των ορίων της ελευθερίας

που αφορά στα όρια τόσο ως εσωτερικούς όσο και ως εξωτερικούς ρυθμιστές της ψυχικής ζωής και συμπεριφοράς των ανθρώπων.