Ετκέτες ποιότητας για τα προγράμματα etwinning!

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε το  σχολικό  έτος  2022-23  στα προγράμματα etwinning : “Color Hunters” και «Turtle Guards” .Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν! Ευχαριστούμε  πολύ όλους τους συνεργάτες για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε !!!

ετικ χελώνες ετχρ