Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για το δοκιμαζόμενο λαό της Συρίας και της Τουρκίας από το Δήμο ΡεθύμνηςΛήψη αρχείου