Εδώ Πολυτεχνείο

Στα πλαίσια εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου η Κυρά Δημοκρατία έρχεται στην τάξη μας και μας μιλάει για τη δύναμη του να είμαστε «Όλοι ενωμένοι».

1 2