Εικονόλεξο φρούτων

Δραστηριότητα συμπλήρωσης κενών κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα εικονόλεξο φρούτων. Σκοπός της είναι να εισάγει τους μαθητές/τριες στη διαδικασία γλωσσικής παραγωγής. Στόχος της να ταυτίσουν αυτοί τα ονόματα των φρούτων με τις εικόνες τους και να τις γράψουν με τη χρήση εικονικού πληκτρολογίου. Για την έναρξη της δραστηριότητας ο χρήστης/στρια επιλέγει το μανιτάρι στο αριστερό μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια εμφανίζεται το εικονόλεξο και το εικονικό πληκτρολόγιο. Ο/η μαθητής/τρια επιλέγει το σωστό γράμμα από το εικονικό πληκτρολόγιο και το μεταφέρει στο εικονόλεξο, ώστε να σχηματίσει το όνομα κάθε φρούτου. Εφόσον η επιλογή είναι σωστή, το γράμμα τοποθετείται στο σταυρόλεξο.

Το παιχνίδι αρχίζει εδώ

 

 

Αφήστε μια απάντηση