Για την Κωνσταντίνα…

Από την αρχή της χρονιάς ήξερα ότι θα έχω παράλληλη στήριξη στην τάξη μου… δεν είναι και εύκολο δυο μάτια να σε παρακολουθούν και να σε κρίνουν όλη την ώρα.

Στο τέλος της χρονιάς… απολογισμός: παράλληλη στήριξη για τον μαθητή μου, παράλληλη στήριξη για ολόκληρη την τάξη μου, παράλληλη στήριξη για μένα. Παράλληλες μέθοδοι, παράλληλες τεχνικές, , παράλληλοι στόχοι, παράλληλα άγχη, παράλληλες απαιτήσεις, παράλληλη αγάπη για το σχολείο, παράλληλοι κόσμοι. Στο σχολείο μαθαίνουμε πως οι παράλληλες ευθείες δεν τέμνονται ποτέ, αυτή η παράλληλη ξεπερνώντας τους νόμους της φύσης άγγιξε την καρδιά μου!

Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας τον μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες.

Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

 

Αφήστε μια απάντηση