spetsiotou blog Δάσκαλε … τον ήρωά μου!

Κι άλλο σχολείο. Αυτή τη φορά …ΝΕΟ

21 Μαρτίου 2011 από spetsiotou
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Εθνικά Θέματα, ιστορία της εκπαίδευσης, οικογένεια

Έρευνα με αντικείμενο την αποτύπωση των απόψεων αλλά και της πληροφόρησης της «κοινής γνώμης» για την υφιστάμενη κατάσταση και την προοπτική της Εκπαιδεύσεως που παρέχεται στη βαθμίδα του Λυκείου, αλλά και για τις επικείμενες θεσμικές ή διοικητικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκε από 10 έως 20 Ιανουαρίου 2011. Ο πληθυσμός που συμμετείχε ήταν ο «γενικός πληθυσμός της επικράτειας», ηλικίας 16 έως 60 ετών, ενώ το μέγεθος του δείγματος 2.000 άτομα. Τελικά κατεγράφησαν, όπως επισήμως δηλώνεται από την εταιρεία GPO οι τάσεις που επικρατούσαν την ορισμένη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Συμπληρωματικά διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα με τη μέθοδο των ομαδικών συνεντεύξεων (focus group) σε δείγμα 28 ατόμων  (μαθητές και γονείς) του Ν. Αττικής.

Διαβάστε μερικά από τα συμπεράσματα της ιδιότυπης αυτής έρευνας, που ανακοινώνεται (τυχαίο; δεν νομίζω) λίγο πριν την εξαγγελία των εκπαιδευτικών αλλαγών.

«Ανεπαρκές κρίνεται σε γενικές γραμμές το επίπεδο της εκπαίδευσης του Λυκείου σήμερα.- Θεωρείται ως ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν προάγει την κριτική σκέψη των μαθητών και δεν τους προετοιμάζει σωστά για το μέλλον.- Κύριοι υπεύθυνοι για την χαμηλή ποιότητα διδασκαλίας είναι, σύμφωνα με τους μαθητές, οι καθηγητές.- Οι μαθητές από την πλευρά τους, επικεντρώνονται στην εξασφάλιση υψηλού βαθμού στις εξετάσεις.- Ανάμεσα στους γονείς επικρατεί η άποψη ότι οι καθηγητές ενδιαφέρονται μόνο για τα ιδιαίτερα μαθήματα τους.- Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι «δουλειά» γίνεται μόνο στο φροντιστήριο.

Όσο δε για το επικείμενο «Νέο Λύκειο», θα πρέπει: Να μειωθεί ο αριθμός και η ύλη των μαθημάτων.- Να διασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τους μαθητές.- Να αποκτήσει ο μαθητής το δικαίωμα και την ευθύνη της επιλογής.- Να ανανεωθεί άμεσα το καθηγητικό δυναμικό με καθηγητές νεότερους σε ηλικία, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αμεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση στους μαθητές.- Να ενισχυθούν τα ηλεκτρονικά βοηθήματα.- Οι περισσότεροι μαθητές συνδέουν την εκπαίδευση τόσο με την αγορά εργασίας όσο και με την γενική μόρφωση.- Να ενισχυθεί ο τομέας του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.- Να ελέγχονται οι καθηγητές καθώς και να δραστηριοποιηθούν οι σχολικοί σύμβουλοι.- Το Γυμνάσιο να προσφέρει γενική παιδεία και το λύκειο πιο εξειδικευμένη.- Να συνδέεται η τεχνική εκπαίδευση άμεσα με την αγορά εργασίας επειδή θεωρείται από πολλούς ως μια από τις λύσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.- Οι μαθητές επίσης: Θεωρούν θετικό μέτρο, μια ενδεχόμενη κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, επιδιώκουν να τους επιτραπεί η άμεση άσκηση του επαγγέλματος τους αμέσως μετά την λήξη του σχολείου, ζητούν την αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικά στα ΤΕΙ. Ενώ οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά επιλέγουν τα τεχνικά σχολεία επειδή είναι λιγότερο απαιτητικά. Τέλος οι μαθητές δήλωσαν πως πηγαίνουν σε φροντιστήρια:  Εξαιτίας της πίεσης που δέχονται από τους γονείς για να σπουδάσουν.  Επειδή η ποιότητα της διδασκαλίας είναι σαφώς ανώτερη από ό,τι στο σχολείο.  Για να καλύψουν την εξεταστέα ύλη. Αλλά και οι γονείς συνέτειναν στο ότι για την παραπαιδεία κυρίως ευθύνονται οι καθηγητές που δεν ασχολούνται με τις αδυναμίες των μαθητών, πως καταλήψεις, απεργίες, συνελεύσεις των καθηγητών σε συνδυασμό με τον όγκο της διδακτέας ύλης ωθούν τους μαθητές στα φροντιστήρια ώστε να καλυφθεί η εξεταστέα ύλη. Επισημάνθηκε επίσης και η νοοτροπία των ελλήνων γονέων σχετικά με τις σπουδές του μαθητή, δηλαδή η ταύτιση της έννοιας « επιτυχία στη ζωή», με την έννοια «γνώση» και με την έννοια «φροντιστήριο», αλλά και το ότι «Ακόμα και να μην υπήρχαν εξετάσεις στο σχολείο, οι γονείς θα έστελναν τα παιδιά τους φροντιστήριο γιατί στο σχολείο δεν μαθαίνουν σωστά την ύλη».

Το καλύτερο σας το άφησα για το τέλος: Το απολυτήριο του Λυκείου δεν πρέπει κατά τους γονείς να αποτελεί κριτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς εναπόκειται στην κρίση των καθηγητών, τους οποίους δεν εμπιστεύονται!

Ετικέτες: ········

Δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι τώρα ↓

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.

Αφήστε μια απάντηση