Μαθήματα με Βίντεο και Ασκήσεις Γραμματικής-Συντακτικού

Πάτησε στην εικόνα για βίντεο και ασκήσεις:

Η ελληνική αλφαβήτα-βίντεο

Συλλαβισμός-Βίντεο

Σημεία Στίξης-βίντεο

Τονισμός-βίντεο

Δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα-Δίφθογγοι-βίντεο

Τα μέρη του Λόγου-Άσκηση

 

Άρθρα-βίντεο

Τα πάντα για τα Ουσιαστικά

https://blogofmarytomson.blogspot.com/p/blog-page_99.html

Πώς ξεχωρίζω τις Πτώσεις άρθρων, ουσιαστικών και επιθέτων από τα Πρόσωπα των ρημάτων-βίντεο

Τι μέρος του λόγου είναι;

Παιχνίδι με τα Μέρη του Λόγου

Συνώνυμες και Αντίθετες λέξεις:

Ασκήσεις ορθογραφίας

Άσκηση με Ορθογραφία λέξεων-«Ευ» ή «εφ»; «Ο» ή «ω»; «Η» ή «ι»;

Πώς συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τους-Παρατακτική & Υποτακτική σύνδεση-Ασύνδετο σχήμα-βίντεο

Εξαρτημένες τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις-βίντεο