Ημέρα: 29 Νοεμβρίου 2022

Τρίτη 29-11-2022Τρίτη 29-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ Την εργασία 4, σελ.49.ΤΕ – Μπορείτε να γράψετε και για ένα φανταστικό γεγονός ή πραγματικό, με κάποιες λεπτομέρειες. Χωρίστε σε παραγράφους Χρησιμοποιήστε διαλόγους. Καθαρά γράμματα και ορθογραφημένες λέξεις. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τις εργασίες 1,2,3,4  σελ. 6, ΤΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ανάγνωση 2 φορές το μάθημα: Παιδιά στη μετανάστευση.Ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, σελ. 59 Την δραστηριότητα 1, σελ.60 στο τετράδιο γραπτού […]