Ημέρα: 9 Νοεμβρίου 2022

Τετάρτη 9-11-2022Τετάρτη 9-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ Μαθαίνω να γράφω σωστά τις καταλήξεις της προστακτικής 2. Στο τετράδιο γραπτού λόγου : Λήψη αρχείου Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης( από την ιστοσελίδα του σχολείου μας)