Ημέρα: 16 Νοεμβρίου 2022

Τετάρτη 16-11-2022Τετάρτη 16-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ Τις εργασίες 4,5,6  σελ. 56, ΤΕ Την Τρίτη 22/11, θα γράψουμε το επαναληπτικό τεστάκι στη Γλώσσα. Αναλυτικότερα η ύλη την Παρασκευή. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πρέπει να μάθουμε πολύ καλά την τεχνική της κάθετης διαίρεσης . Σημειώνουμε στη διαίρεση Δ (Διαιρετέος), δ (διαιρέτης) , π(πηλίκο), υ (υπόλοιπο) Αυτά τα μαθαίνω πολύ καλά Λέμε δυνατά τι κάνουμε: 1 […]