Ημέρα: 22 Νοεμβρίου 2022

Τρίτη 22-11-2022Τρίτη 22-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ Γράψαμε το επαναληπτικό τεστάκι στην 5η ενότητα. Λήψη αρχείου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τις εργασίες 4 και 5 ,σελ.39, ΒΜ Το φύλλο εργασίας ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δεν προχωρήσαμε, οπότε θα έχουμε το ίδιο μάθημα για την επόμενη φορά.

Τεστάκι στη Γλώσσα- Ενότητα 5Τεστάκι στη Γλώσσα- Ενότητα 5

Λήψη αρχείου