Μήνας: Δεκέμβριος 2022

Παρασκευή 2-12-2022Παρασκευή 2-12-2022

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τις εργασίες 1,2,4 σελ. 8-9 ΤΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ανάγνωση από σελίδα 55-61.  Γράψε μια προσευχή για τα παιδιά του κόσμου που περνούν δύσκολες ώρες. Στόλισέ την με ζωγραφιές και κρεμάστε την στην τάξη ( σε μισό φύλλο Α4, γράψε 1-2 στροφές )  

Πέμπτη 1-12-2022Πέμπτη 1-12-2022

ΓΛΩΣΣΑ Την εργασία 1, σελ. 60, ΤΕ Το φύλλο εργασίας  ( Μπορείτε να το γράψετε στο τετράδιο εργασιών- Στην μια σελίδα υπάρχει παράδειγμα) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Την εργασία 3, σελ. 43, ΒΜ ΙΣΤΟΡΙΑ Μαθαίνω καλά το μάθημα : Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία, σελ. 42-43 και το γλωσσάρι. Τετράδιο εργασιών, ασκ. 1,2,3 σελ. 19