Ημέρα: 24 Νοεμβρίου 2022

Πέμπτη 24-11-2022Πέμπτη 24-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ Εργασία 1, σελ. 57 ΤΕ : Την αντιγράφω στο τετράδιο εργασιών και μαθαίνω πολύ καλά τους κανόνες για το τελικό  ν. Την εργασία 2, σελ.57 ΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τις διαιρέσεις και τις επαληθεύσεις στο τετράδιο εργασιών. Αύριο θα γράψουμε επαναληπτικό τεστάκι ( κεφ. 8-14) ΙΣΤΟΡΙΑ Μαθαίνω το μάθημα:Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας , σελ. 38-39 Από […]