Ημέρα: 28 Νοεμβρίου 2022

Δευτέρα 28-11-2022Δευτέρα 28-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ Ανάγνωση το μάθημα σελ. 10-11 Ορθογραφία την εργασία 6, σελ.14 Αντιγραφή 2 φορές Την εργασία 7, σελ.14 Κλίνω το ρήμα παίζω , στον Παρατατικό, Αόριστο, Συνοπτικό Μέλλοντα και Εξακολουθητικό Μέλλοντα στην Οριστική έγκλιση. ΙΣΤΟΡΙΑ Μαθαίνω καλά το μάθημα: Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος, σελ.40-41 Κάνω τις εργασίες 1,2,3 σελ. 18 ,ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ […]