16/10 Αντίο θάλασσα ΤΕ

Ορθογραφία τις λέξεις: μαμά,  όλα

Σε κάθε μάθημα κάνουμε μια λίστα με πράγματα που βλέπουμε στην εικόνα. Οι λίστες μένουν στον φάκελο που έχει κάθε μαθητής στην τάξη.  Όταν ολοκληρωθούν θα τις κάνουμε βιβλίο!!!

Επίσης σε κάθε γράμμα κάνουμε μια ομαδική εργασία που ονομάζεται «Το βιβλίο του γράμματος». Κάθε μαθητής/τρια  σε ένα χαρτί με δοσμένη εικόνα και λέξη ( που ξεκινά από το συγκεκριμένο γράμμα) χρωματίζει την εικόνα και ιχνηλατεί (αρχικά) τη λέξη, χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώμα για το γράμμα μου μαθαίνουμε κάθε φορά. Έτσι σε κάθε γράμμα γίνεται ένα βιβλιαράκι από όλους τους μαθητές/τριες της τάξης.