3/12 Μήλα και καμήλα ΤΕΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

29/11 Μύτη σαν σαλάμι ΤΕ

Γλώσσα το μάθημα «Μύτη σαν σαλάμι» από το Τ.Ε (Τετράδιο εργασιών)

Μαθηματικά το μάθημα 18 (Αθροίσματα μέχρι το 10)από το Τ.ΕΛήψη αρχείου

27/11 Θέατρο Σκιών ΤΕ

Για το σπίτι:

  1. Ορθογραφία : Μία κιθάρα και ένα καλάθι.
  2. Γραφούλη σελ.   καλάθι, Μία κιθάρα
  3. Αντιγραφή στο πράσινο τετράδιο 5 φορές την ορθογραφία μουΛήψη αρχείου