Ημέρα: 25 Νοεμβρίου 2022

Παρασκευή 25-11-2022Παρασκευή 25-11-2022

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γράψαμε το τεστάκι (Ενότητα 2) Λήψη αρχείου ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στηντάξη για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε όλον τον κόσμο.  (σελ. 55-58) Ανάγνωση τα κείμενα από σελ. 55-58 Η σύγχρονη επιστήμη μάς επιβεβαιώνει κάτι που η πίστη λέει από τους αρχαίους ακόμη καιρούς: ότι χαρίσματα δεν έχει […]