Κατηγορία: ΙΣΤΟΡΙΑ

Επανάληψη Ιστορίας – Ενότητες 7 και 8Επανάληψη Ιστορίας – Ενότητες 7 και 8

Εποχή του λίθου Πώς χωρίζεται η Ιστορία Προϊστορία – ΕΠΟΧΗ ΛΙΘΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ Κυκλαδικός πολιτισμός