Τρίτη 29-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ

Την εργασία 4, σελ.49.ΤΕ –

  1. Μπορείτε να γράψετε και για ένα φανταστικό γεγονός ή πραγματικό, με κάποιες λεπτομέρειες.
  2. Χωρίστε σε παραγράφους
  3. Χρησιμοποιήστε διαλόγους.
  4. Καθαρά γράμματα και ορθογραφημένες λέξεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τις εργασίες 1,2,3,4  σελ. 6, ΤΕ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

  1. Ανάγνωση 2 φορές το μάθημα: Παιδιά στη μετανάστευση.Ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, σελ. 59
  2. Την δραστηριότητα 1, σελ.60 στο τετράδιο γραπτού λόγου

Δραστηριότητα 1.

Επιλέξτε μια εικόνα από τις παραπάνω ( σελ. 59).

  • Περιγράψτε την εικόνα.
  • Σκεφτείτε και γράψτε την ιστορία του παιδιού-πρόσφυγα που βλέπετε στην εικόνα. (Πώς ήταν η ζωή του πριν; Τι άλλαξε πλέον; Ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματά του;)