Ημέρα: 17 Νοεμβρίου 2022

Τι είναι οι Πλαγγόνες;Τι είναι οι Πλαγγόνες;

Οι μαθητές/τριες  κατασκευάζουν με πηλό και έρχονται πιο κοντά στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η μάθηση γίνεται βιωματική ,καθώς επεξεργάζονται τον πηλό και μαθαίνουν τις δυσκολίες του αγγειοπλάστη, τον τρόπο με τον οποίο στην αρχαία Ελλάδα κατασκευάζονταν τα παιχνίδια, τα υλικά που χρησιμοποιούσαν και γενικές γνώσεις σε σχέση με το θέμα μας. Κατασκευάζοντας μόνοι μας κάτι […]