Ημέρα: 8 Νοεμβρίου 2022

Τρίτη 8-11-2022Τρίτη 8-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ Θα έχουμε το μάθημα που κάναμε την Δευτέρα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Την άσκηση 2, σελ.29, ΒΜ Πρώτα εκτιμώ το αποτέλεσμα μιας πράξης. Αυτό γίνεται στρογγυλοποιώντας τους αριθμούς στην πιο κοντινή δεκάδα, εκατοντάδα ή χιλιάδα. Αυτό που θα βρώ δεν είναι η λύση αλλά ένας πρόχειρος υπολογισμός του αποτελέσματος. Το κάνουμε νοερά ,δηλαδή οριζόντια. Στη συνέχεια υπολογίζω […]