4ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Καταγραφή

Λήψη αρχείου  

Αυτή η συλλογή περιέχει 9 φωτογραφίες.

Εργαστήριο 3-«Μια εικόνα…χίλιες λέξεις»

Καταγραφή

  Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου

Αυτή η συλλογή περιέχει 28 φωτογραφίες.

2ο εργαστήριο-«Εμείς και οι …Άλλοι»

Καταγραφή

Λήψη αρχείου 2ο εργαστηριο φύλλο εργασίας 2    

Αυτή η συλλογή περιέχει 2 φωτογραφίες.