Κατηγορία: Γλώσσα

Επιστροφή στα θρανία (Γραμματική)Επιστροφή στα θρανία (Γραμματική)

Λήψη αρχείου

20/9- Γνωριμία με τους ήρωες20/9- Γνωριμία με τους ήρωες

Στόχοι του μαθήματος: Γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου Αναγνώριση και γραφή του ονόματος από κάθε παιδί Επισήμανση των άρθρων  ο  και   η Φύλλο εργασίας Εργασία για το σπίτι: Τα παιδιά να συμπληρώσουν στο Γραφούλη (1) τις δυο πρώτες σελίδες δηλ. τη σελίδα με το ο και το η και τη σελίδα με το […]

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου – Τα τα τα ( σελ. 12)Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου – Τα τα τα ( σελ. 12)

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου [slideboom id=837462&w=425&h=370]  

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου – Πού είναι ο Άρης ( σελ. 10-11)α, πα,πιΤετάρτη 21 Σεπτεμβρίου – Πού είναι ο Άρης ( σελ. 10-11)α, πα,πι

Στόχοι του μαθήματος: Αναγνώριση , ανάγνωση και γραφή των συλλαβών α, πα, πι Συνειδητοποίηση της σύνδεσης της προφορικής και γραπτής γλώσσας Λήψη αρχείου [slideboom id=836026&w=425&h=370]

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου-Επανάληψη ο,ι,η,α,πα, πι, παπίΠαρασκευή 23 Σεπτεμβρίου-Επανάληψη ο,ι,η,α,πα, πι, παπί

 ➡ Φύλλο εμπέδωσης-παπί  ➡ Βρίσκω τη σωστή λέξη [slideboom id=843443&w=425&h=370] [slideboom id=861965&w=425&h=370]