Κατηγορία: 3η θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον. Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική Κληρονομιά. Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει πολιτισμούς.

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ -Ζωγραφίζουμε τον χάρτη της Μεσογείου5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ -Ζωγραφίζουμε τον χάρτη της Μεσογείου

Βρίσκω την ομάδα μου και το κείμενο με το όνομά μου. Διαβάζω πολλές φορές το κείμενο, ώστε να το διαβάζω στο τέλος με άνεση. Διαβάζω ΑΡΓΑ και ΚΑΘΑΡΑ, προσέχω τα σημεία στίξης. Θα το ηχογραφήσουμε στην τάξη για να ολοκληρώσουμε την ομαδική εργασία μας! Λήψη αρχείου Μπράβο, παιδιά! Υπέροχη δουλειά!