Ημέρα: 3 Νοεμβρίου 2022

Πέμπτη 3-11-2022Πέμπτη 3-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ Με τις λέξεις που βρήκαμε στην εργασία 3, σελ.47, ΤΕ, κάνουμε προτάσεις ( σύνθετες ή απλές – χρησιμοποιώντας και επίθετα ώστε να είναι πιο όμορφες και πιο μεγάλες) στο τετράδιο εργασιών. Η εργασία 4, σελ 48, είναι προαιρετική. Όσα παιδιά την συμπληρώσουν θα την διαβάσουν στο επόμενο μάθημα! Σήμερα συμπληρώσαμε την σελ.47, ΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ […]