Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.4547/2018 στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου-Συμβούλιο Επιλογής στις 28/09/2020 καταρτίστηκε ο πίνακας των υποψηφίων Διευθυντριών/ντών του 1ου Δ.Σ. Φερών με αξιολογική σειρά. Από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς  μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εγγράφως στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου μέχρι την Πέμπτη 01-10-2020 και ώρα 14.00. […]