Ανακοίνωση-Ενημέρωση από τη Δ/νση  Π.Ε.Έβρου για τις προσλήψεις αναπληρωτών Γ΄φάσης.

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, Ε.Π.Π και Ε.Β.Π οι οποίοι προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με τις αποφάσεις πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 6/10/2020, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή/Ε.Π.Π. και Ε.Β.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και τη Τρίτη 6/10/2020 και ώρα 14:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονική απόδειξη και δεν χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση της παραλαβής.

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Παρακαλούμε επίσης να μας δηλώσετε στο μήνυμά σας αν πρόκειται να κάνετε χρήση άδειας ευπαθών ομάδων λόγω COVID-19 ή άδειας κύησης, λοχείας και ανατροφής.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΕΣΠΑ (Λήψη σε PDF αρχείο)

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΔΕ (αφορά μόνο τις προσλήψεις σε Μειονοτικά Σχολεία)

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών:

Κενά εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

Κενά εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης

Κενα εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Κενά Σχολικών Νοσηλευτών/Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Β. Σας ενημερώνουμε ότι οι αποφάσεις τοποθέτησης θα εκδοθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι αποφάσεις πρόσληψης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και δεν έχουν αποσταλεί όλες οι αιτήσεις τοποθέτησης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

♦ Λήψη των δικαιολογητικών που προσκομίζονται κατά την ανάληψη στο σχολείο