Την Παρασκευή 26/5/2017 και ώρα 10.00΄π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1.Αναγνώριση προϋπηρεσίας και τροποποίηση απόφασης αναγνώρισης  προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας  μόνιμων εκπαιδευτικών. 3.  Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστης εκπαιδευτικού. 4. Πρόταση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών. 5. Πρόταση για διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας. […]