«Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος» Για το αρχείο δείτε εδώ:Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος» Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου. 1. Ωρολόγια προγράμματα 2. Κατανομή τμημάτων 3. […]