Προσοχή! Έως 13-12-2021: Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022

Υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2022.

Η προθεσμία υποβολής είναι 1-12-2021 ως και 13-12-2021,

κοινή για όλους τους υποψηφίους, μαθητές και αποφοίτους.

 

Δείτε προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2022

Α-Δ ΓΕΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή 2022    ΑΦΟΎ ΠΡΏΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ  ΑΥΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ