Ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών-τριών

Θα μπορείτε να ενημερώνεσθε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την επίδοση

των παιδιών σας κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται παρακάτω.

( Δείτε τις παρακάτω εικόνες)

γονεων