Διατήρηση σχολικών βιβλίων για την επόμενη χρονιά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν κατά το
σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου ότι πρέπει να
διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.