Πρόγραμμα ειδικών μαθημάτων και προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ πανελλαδικών 2019

Α. Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία Τμήματα.
Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Δείτε το πρόγραμμα και τις προθεσμίες εδώ.