«Τέχνη & Ψυχική Υγεία» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2016-2017

Τέχνη & Ψυχική Υγεία

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ελένη Ντρέκη
Συμμετέχοντες καθηγητές: Αγγελική Ρετσινά, Γιώργος Στρίγγος

pdf-150x150Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ppsx-file-icon-66938ΤΕΧΝΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 

ppsx-file-icon-66938ΤΕΧΝΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ι

 

ppsx-file-icon-66938ΤΕΧΝΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΙ

 

ppsx-file-icon-66938ΤΕΧΝΗ & ΕΦΗΒΕΙΑ

 

pdf-150x150ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ